Vad är sexmissbruk?

Om du har ett sexmissbruk känner du ett starkt tvång att ha sex, du tappar kontrollen och kan inte sluta. Du sätter dig i situationer som inte är bra för dig. Det finns ett stort mörkertal över hur många som lider av sexmissbruk. Det är ofta på grund av skam som många inte söker hjälp.


Sexmissbruk

Många lider i tystnad

Det finns mycket skam i att vara sexmissbrukare. Därför är sexberoende ett beteende som frodas i mörker. Det är också väldigt få som söker hjälp för sitt missbruk.

Sexmissbruk innebär att man är beroende av bekräftelse, sex eller kärlek. Trots detta kan den drabbade inte ta emot riktig närhet och kärlek och allt blir i stället ett flyktigt letande efter något annat.

Missbruk eller starkt sexbehov?

Alla människor har olika sexuella och romantiska behov därför är det svårt att dra en gräns för när det handlar om ett missbruk eller bara ett starkt behov. Men ett riktmärke kan vara att när det sexuella behovet påverkar andra delar av livet negativt så ska man ta sig en funderare. Gör ett självtest för sexmissbruk här.

Som vilket missbruk som helst

Det är lika vanligt med sexmissbruk för kvinnor som för män, och finns i alla samhällsklasser. Som i alla beroenden finns en stark känsla av lust eller tvång, att man tappar kontrollen och finner svårigheter i att sluta.

En person som lider av ett sexmissbruk använder sex som en drog. Det sexuella beteendet är en flykt från verkligheten, ett sökande efter en snabb kick. En kick som kan dämpa ångest och oro i stunden, för att sedan framkalla ångest i form av skam och tomhetskänslor.

Anknytningsteorin – en förklaring

En teori, som heter anknytningsteorin, menar att relationerna vi har som vuxna beror på hur relationen till våra föräldrar såg ut när vi var små. Har vi växt upp med två föräldrar som har gett oss kärlek och trygghet så kommer även vi att ha förmågan att ta emot kärlek och ge kärlek till en partner.

Har kärleken från föräldrarna varit ambivalent, alltså bara när det själv passat föräldern, kan vår kärlek som vuxen också bli ambivalent. Vi som vuxna kommer då vara osäkra på när vi får kärlek och därmed utveckla beteenden som svartsjuka, klängighet och kontrollbehov.

Hos sexmissbruk, enligt anknytningsteorin, har den drabbade vuxit upp i en miljö där anknytningarna till föräldrarna på något sätt har varit bristande. Föräldrarna har inte kunnat tillgodose alla behov eller kunnat ta hand om sina egna eller barnets känslor. Denna brist på intimitet kan leda till att man som vuxen försöker medicinera bort tomhetskänslan med sex och snabba förälskelsekickar.