Anhörig till en person med sexmissbruk

Som anhörig till en person med sexmissbruk kan det vara svårt att veta hur du ska gå till väga. Samtidigt kanske du behöver hjälp och stöd. Speciellt om du har en relation till någon som lider av ett sexmissbruk då det kan bli väldigt personligt vid exempelvis en otrohetsaffär.


Anhörig

Om min partner är sexmissbrukare

Utan negativa konsekvenser blir det sällan någon förändring. En sexmissbrukare kommer att fortsätta med sitt missbruk så länge som det bara går. Det är först när han eller hon inser att det finns en risk att förlora dig som personen kommer söka hjälp.

Vart får jag stöd som anhörig?

Om du känner dig deprimerad eller nedstämd över din situation ska du ta kontakt med din vårdcentral. Via vårdcentralen kan du få en remiss till en terapeut eller psykolog.

För andra typer av stöd finns:

Hur kan jag hjälpa en sexmissbrukare?

Om du misstänker att en anhörig till dig lider av ett sexmissbruk ska du konfrontera personen. Var inte anklagande utan visa att du bryr dig och att du är orolig.

Alla personer reagerar olika. En del vet inte vad du pratar om och en del blir arga, medan andra blir lättade och vill ha hjälp. Hur personen än reagerar så har du i alla fall sått ett frö.

Visa att du finns där om personen senare vill ta kontakt med dig för hjälp.

När personen erkänner sitt missbruk måste du ställa krav på personen att den ska söka hjälp och/eller sluta missbruka.