Sexmissbruk – en diagnos eller inte?

Sexmissbruk är idag inte en erkänd diagnos. Det finns inte än tillräckligt med forskning inom området.


diagnos eller inteI dag betraktas inte sexmissbruk eller hypersexuell störning som en officiell psykiatrisk störning och därmed inte som en officiellt erkänd diagnos.

Att etablera sexmissbruk som en medicinsk erkänd diagnos skulle enligt vissa få negativa konsekvenser då detta skulle innebära medicinering av sexmissbrukare trots att forskning inte än vet vad det beror på och hur det ska behandlas.

Vissa anser också att sexmissbruk är något som uppkommit med hjälp av media och en bakomliggande industri som vill tjäna pengar på detta.

De flesta som arbetar med sexmissbruk anser dock att WHO:s definition av missbruk även borde gälla sexmissbruk. I deras definition av missbruk står det att ett missbruk är en sjuklig relation med något stämningsförhöjande (sak eller handling) som orsakar skada på dig själv eller på andra.

Karolinska institutet efterfrågar dock just nu sexmissbrukare för en behandlingsstudie för att utöka kunskapen om det som kallas för sexmissbruk. Sexmissbruk blir alltså behandlat som ett medicinskt område trots allt.