Behandling vid sexmissbruk

För att bli av med sitt sexmissbruk kan man vända sig mot olika håll och få olika behandlingar. Tolvstegsbehandlingen är ett vanligt sätt att bli av med ett missbruk, likaså kognitiv beteendeterapi.


Behandling

Jag vill ha behandling

Om du vill ha hjälp med ditt missbruk kan du vända dig till:

  • Din vårdcentran
  • Anonyma sexmissbrukare – för gruppmöten
  • Ungdomsmottagning – för yngre personer som drabbats kan en första kontakt också ske på en ungdomsmottagning
  • Preven Tell – hjälplinje på telefonnummer 020-667788

Tolvstegsbehandlingen

Tolvstegsbehandlingen är en andlig psykosocial behandling som bland annat används hos Anonyma sexmissbrukare. Den är uppdelad i tolv steg där det första steget är att erkänna sitt missbruk.

Behandlingen har ingen bestämd tid utan allt beror på dig. Det är väldigt individuellt hur plågsamt nykterheten kan vara och vissa klarar av att utmana sig mer än andra och därmed gå igenom behandlingen fortare.

Det viktiga är dock att inte tänka för långt fram utan bara ta en dag i taget.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Du får hjälp med att undersöka dina tankar. Är dina tankar sanna eller skulle du kunna tolka en situation på ett annat sätt? Du får även hjälp med att bryta gamla handlingsmönster och pröva ut nya bättre handlingsmönster.

Återfallsprevention kan även vara en del av behandlingen. Då lär du dig hur dina högrisksituationer ser ut, hur du ska hantera dessa och också arbeta ut en nödplan för ”nödtillfällen”.